Wonen op Duivendaal Wageningen in monumenten stap dichterbij

WAGENINGEN – Vooruitlopend op de nieuwbouw van woningen op terrein Duivendaal mag de projectontwikkelaar al beginnen met het omvormen van bestaande kantoorgebouwen tot woningen. Het Wageningse college heeft daar deze week mee ingestemd.

Eric Wijnacker 20-10-18, 12:05 Bron: De Gelderlander

Wel is nog een voorwaarde dat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit positief gaat adviseren. Gebleken is dat er geen belangstelling is bij potentiële kopers of huurders om er kantoren in te vestigen. Vandaar dat er nu gekozen wordt voor wonen. Het meest beeldbepalend is het monumentale gebouw op Duivendaal 1, waar tot voor enkele jaren studentenhuisvester Idealis te vinden was. Er zijn plannen om in dat pand 7 vrij luxueuze seniorenappartementen te realiseren, zonder het monumentale karakter aan te tasten. Op Duivendaal 2, het voormalige gebouw van weerkunde, is vergunning verleend voor 22 studio’s, vooral bedoeld voor studenten of promovendi. Voor Duivendaal 7/8 is een vergunning aangevraagd om hierin 3 woningen onder één kap te realiseren. In Duivendaal 1a, een schuur, is ruimte voor één woning.

julien hoef
Author: julien hoef

Bedankt voor je bestand.