Spanning rond bouwplannen Duivendaal Wageningen: ‘Ze gaan voorbij aan belangen van de bewoners’

WAGENINGEN – Er wordt bij het bouwen aan Duivendaal in Wageningen niet genoeg rekening gehouden met de belangen van de bewoners, vinden huiseigenaren. Ze laken vooral de handelswijze van de CRK (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) die invloedrijk advies geeft aan de gemeente over de plannen rond Duivendaal. ,,Ze gaan toch niet bepalen dat er gras met gele bloempjes in mijn tuin moet komen?’’

Uit De Gelderlander

Nanne Nicolasen 31-10-20, 18:30 Laatste update: 08:22 

Onlangs stuurde een bewoner (die liever anoniem wil blijven) een brandbrief naar de gemeente. Daarin zegt hij dat hij het ‘grensoverschrijdend en schokkend’ vindt hoe de gemeente met hem omgaat.

In 2018 kocht de bewoner een groot monumentaal pand en perceel aan Duivendaal, vlakbij het centrum van de stad. De gemeente wilde de reeks oude gebouwen eigenlijk behouden voor algemeen nut, maar dat lukte niet, dus werd de grond inclusief panden verkocht aan projectontwikkelaar Provascon. Deze verkocht verschillende percelen aan onder meer particulieren die van de gemeente een vergunning kregen er te wonen. 

De projectontwikkelaar wil in de buurt van de woningen ook appartementen en een zorgcomplex bouwen, maar daarvoor is eerst een aanpassing in het oude bestemmingsplan nodig. Zo lang er geen nieuw bestemmingsplan is, mag de projectontwikkelaar niet bouwen, maar ook de bewoners van de huizen mogen al twee jaar niets aan hun perceel doen. 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit geeft advies

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) adviseert de gemeente over het bestemmingsplan. Zo geven zij advies over hoe huizen, gebouwen en percelen er idealiter uit moeten komen te zien in Wageningen. De gemeente leunt over het algemeen graag op dat advies. 

Ze vinden bijvoor­beeld dat de helft van onze percelen openbaar gebied moet zijn. Hoezo dan?Huiseigenaar Duivendaal

,,Maar de CRK stelt steeds weer nieuwe eisen aan het bestemmingsplan’’, zegt de bewoner. ,,Ze vinden bijvoorbeeld dat de helft van onze percelen openbaar gebied moet zijn. Hoezo dan? We hebben een perceel gekocht zonder dat voorbehoud. Ook willen ze onze perceelgrenzen een meter in ons nadeel opschuiven en een openbaar voetpad over een van de percelen aanleggen.’’

Hij vindt het vervelend dat de CRK volgens hem over zaken adviseert waar ze geen zeggenschap over hebben. ,,Bijvoorbeeld die erfgrens. Die staat gewoon in het kadaster. Als de CRK adviseert die op te schuiven, dat is gewoon niet hun ding. En het is erg dat de gemeente daar naar luistert.’’

Frictie tussen bewoners, CRK en projectontwikkelaar

Vanwege die eisen is er frictie ontstaan tussen bewoners en de CRK, en ook bij de projectontwikkelaar. ,,Het klopt inderdaad dat het nu te lang duurt’’, zegt Johan Boeve, eigenaar van projectontwikkelaar Provascon. ,,We willen graag zo snel mogelijk bouwen en hebben er vertrouwen in dat de wethouder (Anne Janssen, red.) er vaart achter zet.’’

De intenties van de wethouder zijn goed, maar er gebeurt nietsHuiseigenaar

Daar heeft de huiseigenaar overigens twijfels over. ,,De intenties van de wethouder zijn goed, maar er gebeurt niets. Inmiddels is de moed mij in de schoenen gezakt. Ik wil weten waar ik aan toe ben. Kan ik nu mijn tuin gaan inrichten? Misschien moet ik dat wel gewoon doen.’’

Een bijzondere situatie, geeft de gemeente toe

Een woordvoerder van de gemeente geeft toe dat het een bijzonder situatie betreft die niet vaak voorkomt. ,,Voor de panden en de percelen geldt nog de bestemming ‘maatschappelijk onderwijs’. Voor het inrichten van de tuinen is het daarom strikt juridisch noodzakelijk te wachten tot het bestemmingsplan is gewijzigd.’’ 

Voordat er een nieuw bestemmingsplan is voor het gebied, moet er eerst een stedenbouwkundig plan zijn. Volgens de gemeente is die in een vergevorderd stadium. ,,We hopen dat dit jaar af te kunnen ronden. Begin volgend jaar kan dan worden gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. Zodra het stedenbouwkundige plan is afgerond wordt gekeken of het mogelijk is om vooruitlopend al het gebruik van de percelen bij de woningen toe te staan, zodat de bewoners in het voorjaar aan de slag kunnen met de tuinen en schuurtjes.’’

De gemeente snapt dat de bewoners liever gisteren dan vandaag aan de slag gaan. ,,De bewoners zijn zich er echter van bewust dat zij op een locatie zijn gaan wonen waar de bestemming nog gewijzigd moest worden.’’ 

De gemeente geeft daarbij nogmaals aan dat het een uitzonderlijke situatie betreft, omdat normaal gesproken eerst de plannen worden opgesteld en er dan pas verkoop aan particulieren plaatsvindt. ,,Nu zijn er de panden en percelen al verkocht aan particulieren, zonder dat duidelijk was hoe het gebied er uit moest komen te zien. Dit levert ook voor de gemeente een situatie op die niet ideaal is. Mede door coronamaatregelen duurt het ook voor ons langer dan wij hadden gepland en gewild.’’

Politieke twijfels over CRK

Niet alleen bewoners, maar ook sommige politici hebben twijfels bij het functioneren van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Wageningen. Volgens raadslid Rien Bor van Stadspartij Wageningen is er een lange lijst met klachten van projectontwikkelaars en particulieren over de CRK.

,,Ik kan je zo tien adressen geven’’, zegt Bor. ,,Ze geven onduidelijke adviezen en ze willen altijd iets anders dan de persoon die iets aanvraagt. Ik ken een projectontwikkelaar die twaalf keer een plan heeft moeten aanpassen, dat kost duizenden euro’s.’’

In juni diende Bor al een motie in om een nieuw plan te maken voor de werkwijze van de CRK. Wethouder Anne Janssen is hierover nog steeds in gesprek. Daarom diende Bor deze week sament met de VVD, SP en CDA een tweede motie in om de CRK dan maar in zijn geheel op te heffen. De gemeenteraad nam die motie niet aan met veertien stemmen tegen en negen stemmen voor.

,,Ik wist van tevoren wel dat die motie het niet zou halen, maar het ging mij meer om het signaal dat ik af wilde geven. Dat de CRK bijvoorbeeld openbare wandelpaden over een kavel van een particulier aan de Duivendaal wil leggen, dan kan toch niet?’’

Voorzitter CRK wijst naar gemeente

De voorzitter van de CRK, Bas van Mierlo, verwijst naar de gemeente voor communicatie rondom de CRK. Wethouder Anne Janssen, met onder meer bestemmingsplannen in haar portefeuille, zegt dat de CRK met het advies ‘ruimtelijke kwaliteit toevoegt aan plannen’. Maar beaamt ook dat het beter moet.

,,Soms liggen de belangen uiteen en kost het tijd om samen tot het beste resultaat te komen. We begrijpen dat dat vervelend kan zijn voor de betrokken ontwikkelaar of bewoner. De manier waarop wij in Wageningen ruimtelijke kwaliteit borgen in woningbouwprojecten, bestemmingswijzigingen en de rol van de CRK daarin, is voor verbetering vatbaar. We zijn aan het kijken hoe we de advisering over ruimtelijke kwaliteit en de rol van de CRK daarin in de toekomst willen vormgeven. Daar komen we volgend jaar in de gemeenteraad op terug.”

julien hoef
Author: julien hoef

Bedankt voor je bestand.