Plannen voor Dreijen/Duivendaal

UIT RECOURCE 5 OKTOBER 2017

tekst: Roelof Kleis

Er zit schot in de ontwikkeling van de WUR-terreinen Duivendaal en de Dreijen. Voor beide voormalige ‘campussen’ heeft de raad van bestuur van WUR kopers.

Het voorlopige gebiedsplan voor Duivendaal. © Marlies Rohmer Architects & Urbanists

Voor de Dreijen gaan Kuin Vastgoed en Ter Steege Gebiedsontwikkeling samen met Wageningen University & Research een visie opstellen. Die visie wordt voor een deel van het terrein uitgewerkt in een concreet stedenbouwkundig plan. Het gaat om het nu het gebied tussen de Ritzema Bosweg, de Arboretumlaan, De Vijverlaan en de Dreijenlaan. Dit terrein ligt deels braak. 

Burgemeester en wethouders zijn akkoord met de voorgenomen ontwikkeling. De raad moet haar fiat nog geven. De ontwikkeling van de Dreijen ligt al twee jaar stil, nadat eerdere plannen strandden in de gemeenteraad. Die vond de plannen te omvangrijk en met teveel hoogbouw. Volgens het college moeten de nieuwe plannen woningen voor senioren, starters, kenniswerkers en jonge tweeverdieners opleveren. 

Duivendaal
Ook de plannenmakerij voor terrein Duivendaal is een stap verder. Twee (nog anonieme) regionale ondernemers zijn met WUR in onderhandeling over de koop en ontwikkeling van de bestaande gebouwen op het terrein. Daarmee wordt een eerste stap gezet in de ontwikkeling van het hele terrein. De ondernemers willen de panden gebruiken als kantoren, ateliers, vergader- en ontmoetingsruimten en huisvesting.

Volgens het college passen de plannen binnen de uitgangspunten die vorig jaar zijn vastgesteld voor Duivendaal. Bij die ontwikkeling is de Wageningse bevolking toen nauw betrokken. In de plannen is ook beperkt ruimte voor huisvesting voor studenten. Sinds een paar jaar wonen er al tijdelijk studenten in het voormalige bestuurscentrum midden op het Duivendaalterrein. 

julien hoef
Author: julien hoef

Bedankt voor je bestand.