Plannen Hof van Wageningen los van die voor Duivendaal

Redactie 22-11-16, 09:26 Laatste update: 15:06 Bron: degelderlander

WAGENINGEN – De Hof van Wageningen maakt geen deel meer uit van de planvorming rond het terrein Duivendaal in het centrum van Wageningen. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond besloten.

Parkeren
Een grote meerderheid van de raad riep het college van burgemeester en wethouders via een motie op om door te gaan met de ontwikkeling van de plannen voor Hof van Wageningen. Daarbij moet de parkeerproblematiek in het centrum van de stad nadrukkelijk worden betrokken. Er wordt op dit moment al nagedacht over de bouw van een parkeervoorziening naast een nieuwe Hof van Wageningen.

Groen gebied
Het college moet bij het opstellen van nieuwe plannen voor Hof van Wageningen en directe omgeving wel meenemen dat er tussen Duivendaal en de bebouwing op het hotelterrein een groen parkachtig gebied overblijft. Burgemeester en wethouders worden ook opgeroepen de bewoners van Wageningen opnieuw te raadplegen over de uitgangspunten voor herontwikkeling van Hof van Wageningen. Immers, de burgers konden intensiever meepraten over de plannen voor Duivendaal dan over die voor Hof van Wageningen. Dat werd later in de planvorming betrokken.

Energieneutraal
De raad stemde wel in met de uitganspunten voor de herontwikkeling van Duivendaal, maar stelde wel enige eisen. Zo moeten de monumentale gebouwen blijven staan, maar mag het voormalige hoofdgebouw van Wageningen UR worden gesloopt. De nieuwbouw op het terrein mag niet hoger zijn dan het hoogste punt nu. Het beoogde hoogtepunt op de hoek van de Costerweg en de Lawickse Allee, waar omwonenden tegen zijn, mag niet hoger zijn dan gebouw De Lawet dat daarnaast staat. Daarnaast moet Duivendaal energieneutraal worden.

julien hoef
Author: julien hoef

Bedankt voor je bestand.