Parkeren onder nieuwe Duivendaal

UIT RECOURCE 9 OKTOBER 2015

tekst: Roelof Kleis

Onder het nieuwe Duivendaal komt mogelijk een grote parkeerkelder voor 400 auto’s. De kelder moet een deel van het blik uit de binnenstad bergen.

De kelder krijgt in de plannen van stedenbouwkundige Marlies Rohmer een plek in het hart van Duivendaal en wordt deels ondergronds en deels half verdiept aangelegd. Dat is nodig omdat er hoogteverschil in het terrein is. De huidige parkeermogelijkheid op Duivendaal, rondom het voormalige bestuurscentrum van Wageningen UR, worden in het weekeinde gebruikt om de drukte in de binnenstad op te vangen.

Het Wageningse college van b&w ziet graag zo’n kelder onder het Duivendaal-terrein. Er heeft zich volgens Martijen Rauwers van Gieling Consultancy uit Ede bovendien een serieuze kandidaat gemeld om zo’n parkeervoorziening te exploiteren. Gieling Consultancy is door Wageningen UR in de arm genomen om de planvorming op Duivendaal te begeleiden. Wageningen UR is eigenaar van Duivendaal.

De parkeerkelder kreeg gisteravond tijdens de presentatie van de (voorlopige) plannen in de Junushoff niet alle handen op elkaar. Een flink deel van de aanwezigen vreest overlast van de auto’s, zeker als een deel van het blik niet helemaal onder de grond verdwijnt. Het bovengrondse deel van de ideeën van Rohmer kreeg daarentegen veel en enthousiaste bijval. 

Rohmer wil langs de rand van Duivendaal vrijstaande bebouwing in de sfeer van de al bestaande monumentale gebouwen langs het straatje Duivendaal. Gebouwen als die waar studentenhuisvester Idealis in verblijft. Binnen deze schil komt het ‘Forum’, dichtere bebouwing die enkele pleinen omsluiten. Dit deel vormt volgens Rohmer de ruggengraat van het plan. 

In het centrale deel is onder meer een hotel voorzien. Volgens consultant Rauwers gaat mogelijk een van de bestaande hotels in de stad hier naartoe verhuizen. Ook is hier ruimte gedacht voor cultureel centrum ’t Venster. Maar ook andere voorzieningen in de sfeer van horeca en winkeltjes zijn in dit centrale deel mogelijk. Volgens Rauwers moet hier een ‘digitaal
plein’ komen, waar de identiteit van Wageningen als vredes- en kennisstad tot uiting komt. 

In de plannen lijkt geen plek meer voor het voormalige bestuurscentrum, waar nu tijdelijk studenten wonen. Ook staat het voortbestaan van het meteo-gebouw op de tocht. Het voormalige onderkomen van leerstoelgroep Meteorologie staat al vijf jaar leeg en is volgens hoofd vastgoed Eise Ebbeling van Wageningen UR onverkoopbaar. ‘Er zijn al zeker acht serieuze gegadigden geweest. Probleem is dat er zo veel aan moet gebeuren dat het niet rendabel is.’

julien hoef
Author: julien hoef

Bedankt voor je bestand.