Ontwikkeling Duivendaal: perfecte locatie voor senioren?

Bron: Veldmans Blog door Peter Veldman

Duivendaal Wageningen

De universiteit van Wageningen (Wageningen UR) heeft een paar jaar geleden het bestuursgebouw verlaten en daarmee ook de locatie Duivendaal. De eigenaar van de grond, Wageningen UR, wil in samenwerking met de gemeente graag de locatie ontwikkelen tot een bijzonder woongebied met verschillende functies. Daarom zijn een tweetal stadsavonden georganiseerd om inwoners van Wageningen te raadplegen over de toekomstige ontwikkeling. Deze avonden werden druk bezocht, 100 tot 120 mensen kwamen langs.

Op beide avonden liet stedenbouwkundige Marlies Rohmer (www.rohmer.nl) haar ideeën en mogelijkheden met de locatie Duivendaal zien. Overwegend werd op de eerste avond (8 oktober 2015) positief op de eerste uitgangspunten gereageerd.  Voor meer informatie over de eerste stadsavond, zie het verslag daarvan onderaan deze pagina.

Op de eerste avond werden drie hoofdlijnen voorgelegd:

  1. Bebouwing met een ‘kleine korrelstructuur’ (klein volume) en veel groen en zichtlijnen langs de randen van de locatie Duivendaal.
  2. Een ‘forumgedeelte’ met meer volume, met plein in het midden en een weg eromheen
  3. Ondergrondse parkeergarage

Op de tweede stadsavond (20 januari 2016) werden drie modellen gepresenteerd met de eerste richting van de invulling van de locatie Duivendaal. Aan het publiek werd gevraagd om sterke en minder sterke punten op te schrijven en te vermelden op een magneetbord. Uiteindelijk zullen meerdere modellen voor worden gelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Drie voorlopige modellen voor Duivendaal

De eerste avond stond in het teken van één model, de tweede avond werden drie modellen door Marlies Rohmer toegelicht. Overeenkomsten van alle modellen is dat er geen plek meer is voor het oude hoofdgebouw. Ook in bijna alle modellen worden de monumentale panden hergebruikt, enige twijfel is nog over het voormalige Meteogebouw. Streven is ook dat de meeste bomen op de locatie blijven staan, dit geldt zeker voor de monumentale bomen. Deze bomen zijn laatst allemaal bekeken door de gemeente.

Verder is het idee dat het een gemengd gebied wordt met verschillende woonfuncties en mogelijkheden voor andere functies dan wonen. Ideeën voor een hotel of restaurant werden genoemd. Hieronder de uitleg en het aanzicht van de gepresenteerde modellen:

Forummodel

Duivendaal Forum Model

Het forummodel werd ook op de eerste avond gepresenteerd. Het bestuursgebouw zal verdwijnen, maar de monumentale panden langs de rand blijven behouden. Centraal komt hogere bebouwing met verschillende pleinen. Aan de rand van de Costerweg zouden gebouwen moeten komen die gaan lijken op de bestaande monumentale panden

Hofmodel

Duivendaal Hof Model

In het hofmodel is ook geen ruimte voor het bestuursgebouw, de monumentale panden blijven staan. Over het hele gebied komen gebouwen met hofjes die elk hun eigen karakter krijgen. Het zijn half open hoven, met nu voorgesteld ieder een bijzondere boom.

Parkmodel / Duivendaal Centrum

Duivendaal Park Model

Het derde model is het parkmodel of Duivendaal Centraal. Hier verdwijnt het oude bestuursgebouw ook, maar ruimte blijft voor de monumentale panden. Aan de Costerweg komen twee lange rijen met stadswoningen. Daarachter is een parkachtig gebied met de monumentale panden erin verwerkt.

Hoofdtoegangsweg voor de auto lijkt de huidige toegang te worden vanuit de Costerweg. Voor de fiets en de wandelaars komen meerdere ontsluitingen. Via de Duivendaal, de Lawickse Allee en mogelijk een extra brug over de stadsgracht. Dit laatste pad wordt een looplijn richting de binnenstad.

Opvallende zaken tijdens de stadsavonden

Opvallend was dat de twee laatste modellen afwijken van de hoofdlijn dat in het midden met meer volume gebouwd zou worden. Ook bleek op de tweede avond dat de ondergrondse parkeergarage nog onzeker was, ook een grotere parkeergelegenheid dan noodzakelijk voor het gebied werd nog als onduidelijk beschouwd. Dit is voornamelijk vanwege de hoge investeringskosten. Daarmee wordt het laten verdwijnen van parkeerplekken bij het plantsoen een moeilijkere opgave.

Op de eerste stadsavond was het ook al hoorbaar, de wens tot meer seniorenwoningen in de buurt van het centrum werd ook op de tweede avond geuit. Evenals het tegengeluid met betrekking tot studentenhuisvesting. Het viel daarbij ook op dat er overwegend oudere mensen aanwezig waren.

Positief was de grote opkomst van geïnteresseerden Beiden bijeenkomsten werden druk bezocht, de eerste avond meer dan 100 mensen en de tweede avond circa 120 mensen. Initiatiefnemers vroegen duidelijk om input van het publiek, maar merkten ook duidelijk op dat niet alle opmerkingen mee genomen konden worden in de planvorming.

De Wageningen UR maakte meermaals duidelijk dat ze niet meer terug naar Duivendaal komen en echt afscheid heeft genomen van dit gebied. Ook viel op dat Eise Ebbelink, hoofd sectie Vastgoedbeleid van Wageningen UR, meermaals duidelijk maakte dat het plan financieel haalbaar moet zijn. De return of investment moest positief zijn. Dan ben ik benieuwd wat de investering is geweest. Wanneer het grote financiële eisen zijn kan dit nog moeilijkheden geven voor de manier van parkeren, zoals half in de grond of verdiept en alleen voor het terrein of ook voor de binnenstad. Ook de soort speelt dan een rol. Ook rijst bij mij de vraag hoeveel aanpassingen er nog worden gedaan en hoeveel ruimte ik als gemeenteraadslid straks heb op nog wat aan het plan te wijzigen zonder dat wordt gewezen naar de haalbaarheid.

Planning van Duivendaal

De Wageningen UR wil de snelheid er flink inhouden en ziet mogelijkheden om de eerste plannen in februari aan het college van B&W voor te leggen. De wethouder vond dit vrij optimistisch. Zelf zie ik dit niet snel gebeuren, ook in het kader van de opmerkingen die over de huidige plannen zijn gemaakt. Er moet nog aardig wat slagen worden gemaakt. Het zou mooi zijn als de eerste plannen voor de zomer door de gemeenteraad zijn behandeld, misschien zelfs het bestemmingsplan.

Ideaal gebied voor senioren?

Zonder al te veel vooruit te lopen op de planvorming kan ik schrijven dat ik me goed kan vinden in de hoofdlijnen die de eerste stadsavond zijn gepresenteerd. Niet te zware bebouwing aan de zijkanten van de locatie, waarbij groen en openheid van het gebied voorop staan. Behoudt van monumentale gebouwen en bomen. Aan de binnenstadkant van de stadsgracht zie ik het liefst groen terugkeren en met de mogelijkheid voor wandelen langs de wal (wallenpad), zie ook het schetsboek Stadsgracht. De verdwenen parkeerplaatsen zouden dan ingepast moeten worden in de locatie Duivendaal. Het is daarbij ook van belang dat de impact van de locatie op de omgeving goed moet worden bekeken. Immers Duivendaal is een beeldbepalende plek aan de rand van de binnenstad en staat in direct contact met de stadsgracht.

Duivendaal biedt wat mij betreft uitstekende mogelijkheden voor bijzondere woonmilieus met eventueel andere functies. Vooral voor senioren lijkt mij dit een ideaal woongebied. Het ligt namelijk dicht bij de binnenstad, maar ook weer ver genoeg om geen grote overlast te hebben. De bereikbaarheid van supermarkten, openbaar vervoer en nooddiensten kunnen goed worden genoemd. Enig aandachtspunt is de drukke verkeersader Lawickse Allee. Het zou ook mooi zijn als hier een combinatie van senioren en studentenwoningen komen, waar studenten in ruil voor een lagere huur (mantel)zorg verlenen aan de senioren.

Eventueel andere functies op deze locatie kunnen te maken hebben met cultuur of de verbinding binnenstad Wageningen UR. Bijvoorbeeld werkplekken voor studenten, ZZP’ers en medewerkers van de universiteit.

Ik ben in ieder geval benieuwd naar de plannen…u ook?

Verslag eerste stadsavond Duivendaal

Met de opmerking van een aantal inwoners van Lawickse Allee dat een negatief geluid over een tweede hoog gebouw aan de Lawickse Allee niet was opgenomen in het verslag. Ook de zichtlijnen waren onvoldoende meegenomen. Het laatste punt van de bewoners waren een aantal opmerkingen over de communicatie. De ontwikkeling zal lange tijd in beslag nemen en dan is het noodzakelijk dat snelle en correcte communicatie plaatsvindt. Een verslag twee maanden na de bijeenkomst is niet netjes. Met de opmerking over de communicatie ben ik het geheel mee eens en ik hoop dat dit verbeterd.

julien hoef
Author: julien hoef

Bedankt voor je bestand.