Hoofdgebouw Duivendaal blijft staan

UIT RECOURCE – 15 JUNI 2016 tekst: Roelof Kleis

Het voormalige bestuurscentrum van Wageningen UR in het centrum van Wageningen blijft behouden. Hotel en congrescentrum Hof van Wageningen daarentegen wordt grotendeels gesloopt.

Dat blijkt uit het plan dat gisteravond in Hof van Wageningen werd gepresenteerd voor de ontwikkeling van Duivendaal, het voormalige universiteitsterrein nabij het stadshart dat eigendom is van Wageningen UR. Die ontwikkeling krijgt een verrassende wending nu ook het naastliggende park met hotel Hof van Wageningen in de plannenmakerij is opgenomen. Een groot deel van het hotel wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. 

Vrij blikveld
Concreet blijft alleen de kern van het hotel met de hoge toren behouden. De langwerpige ‘banaan’ verdwijnt. Daarmee ontstaat ruimte om het bestaande park flink uit te breiden. Vanaf de Lawickse Allee ontstaat daardoor een vrij blikveld op het tot zes hectare uitgebreide park en de achterliggende binnenstad met de Junushoff. 
Het hotel wint de ruimte terug door naast de bestaande toren een tweede te bouwen. Een deel van de woningbouw van plan Duivendaal komt aan de westzijde direct naast het hotel. Aan de oostkant komt een parkeergebouw van een paar verdiepingen. Een deel van het centrumverkeer kan daarmee buiten de stadsgracht parkeren.

Op het eigenlijke terrein Duivendaal was in de plannen tot nu toe telkens geen plaats voor het bestuursgebouw. Voortschrijdend inzicht heeft de plannenmakers, waaronder eigenaar Wageningen UR, tot andere gedachten gebracht. Daarbij speelt mee dat Wageningen UR het gebouw graag wil behouden voor huisvesting van studenten. Sinds 2013 wonen 180 studenten in het pand dat wordt beheerd door Socius Wonen, het vroegere STW Nederland.


Langs de rand van het terrein Duivendaal komt bebouwing in twee tot maximaal zes bouwlagen. De bestaande monumentale gebouwen krijgen daar een prominente en beeldbepalende plek in. In het plan is veel ruimte voor bestaand en nieuw groen opgenomen. In het hele bouwplan is ruimte voor om en nabij 240 woningen. Van de totale oppervlakte aan bebouwing is 70 procent voor woningbouw en 30 procent andere functies.

Het stedenbouwkundige plan moet nog door burgemeester en wethouders worden goedgekeurd. Daarna kan het naar de raad. Die zal het na de zomer bespreken.

julien hoef
Author: julien hoef

Bedankt voor je bestand.