Duivendaal wordt Forum, Hof of Park

UIT RECOURCE 26 JANUARI 2016

tekst: Roelof Kleis

Het kan nog alle kanten op met de invulling van gebied Duivendaal, de voormalige ‘campus’ van Wageningen UR in het centrum van de stad. Hier de plaatjes. 

Duivendaal als Forum

De voorlopige tekeningen werden afgelopen week gepresenteerd tijdens de tweede publieksavond over Duivendaal. Stedenbouwkundige Marlies Rohmer presenteerde in de Junushoff de stand van zaken op dit moment. Dat leverde drie plaatjes op, die staan voor drie alternatieve denkrichtingen: Duivendaal als Forum, als Hof of als Park. 

Duivendaal als Hof

Alledrie vertegenwoordigen volgens Rohmer het typische Duivendaal-gevoel. Dat betekent: groen, een mix van functies en een centrale plek voor de aanwezige monumentale gebouwen. In alledrie is voor het voormalige bestuursgebouw van Wageningen UR geen plek meer. Ook het monumentale Meteo-gebouw staat op de tocht. Beide zijn moeilijk inpasbaar.

Het Forum kenschets zich door losstaande, op de bestaande monumenten lijkende, gebouwen rondom een centraal deel met pleinen. Het Hof bestaat uit diverse U-vormige hoven, elk met een middenruimte voorzien van een bijzondere boom. Het Park onderscheidt zich doordat ook het naastliggende Plantsoen erbij wordt betrokken. De woningbouw concentreert zich voornamelijk in een dubbele rij van huizen langs de Costerweg. 

Duivendaal als Park

De drie denkrichtingen zijn nog in ontwikkeling. Belangrijk bijvoorbeeld is of het huidige hotel Hof van Wageningen wil verkassen naar nieuwbouw in Duivendaal of niet. In Duivendaal is straks plek voor tal van functies. Ongeveer 70 procent van de bebouwing krijgt een woonfunctie. Ook studentenwoningen zijn mogelijk. Wageningen UR, de eigenaar van het gebied, en de gemeente willen zo snel mogelijk met een plan komen.

julien hoef
Author: julien hoef

Bedankt voor je bestand.