Historie van Wageningen University & Research

Hieronder vindt u een overzicht van de historie van Wageningen University en Stichting Wageningen Research Bron: WUR

Eerste studenten Landbouwhogeschool in 1879 bij hoofdgebouw met vaandel
1876Wageningen University: Het Rijk neemt de gemeentelijke landbouwschool van Wageningen over: het begin van het Rijkslandbouwonderwijs in Nederland
1877DLO: Oprichting eerste Rijkslandbouwproefstation in Wageningen (voorloper huidige onderzoeksinstituten)
1888DLO: Oprichting van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek in IJmuiden (onderdeel van huidige Wageningen IMARES)
1898DLO: Oprichting Rijkslandbouw-proefstation Maastricht als regionaal instituut belast met het landbouwkundig onderzoek in Zuidoost Nederland. Onderdeel van huidige RIKILT
1899DLO: Oprichting Proeftuin Westland en Proeftuin
1903DLO: Oprichting Rijkszuivelstation Leiden, belast met controle, aanvankelijk gericht op boter, later ook op kaas en andere zuivelproducten. Onderdeel van huidige RIKILT
1904Wageningen University: De opleiding in Wageningen heeft zich ontwikkeld tot hoger niveau: de naam luidt nu: Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool
1918Wageningen University: De verdere ontwikkeling tot academische instelling wordt bij wet bekrachtigd. De naam luidt voortaan Rijks Landbouw Hooge school. Openingsdatum en officiële Dies Natalis: 9 maart 1918
1919DLO: Oprichting Rijksboschbouwproefstation te Wageningen
1936DLO: Oprichting Instituut voor Onderzoek en Verwerking van Fruit en Groenten in Wageningen (onderdeel van huidige AFSG)
1938Landbouwkundig Onderzoek (DLO)
1940DLO: Oprichting Landbouw Economisch Instituut (LEI)
1951DLO: Oprichting Internationaal Agrarisch Centrum (IAC)
1956Wageningen University: Naoorlogse ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek maken nieuwe wetgeving nodig: het Landbouw Hogeschool Statuut
1968Wageningen University: De Landbouwhogeschool ressorteert voortaan onder de wet die ook de andere universiteiten regelt: de wet op het wetenschappelijk onderwijs
1971DLO: Oprichting PHLO (onderdeel van huidige Wageningen Academy)
1976DLO: Oprichting RIKILT, Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten, fusie van RLPS Maastricht en RZS Leiden
1986Wageningen University: Overeenkomstig een herziening van de wet op het wetenschappelijk onderwijs heet de Landbouwhogeschool voortaan Landbouwuniversiteit
1997Wageningen UR: Aanzet tot de vorming van Wageningen University en Researchcentrum (Wageningen UR), te vormen uit de Landbouwuniversiteit, DLO (Dienst Landbouwonderzoek) en het Praktijkonderzoek (PO)
1998Wageningen UR: Officiële start Wageningen UR na vorming personele unie. Landbouwuniversiteit wordt Wageningen Universiteit
2000Wageningen UR: Alterra en PRI ontstaan binnen Wageningen UR
2001Wageningen UR: PPO, IAC, PV, ILRI en ISRIC worden onderdeel Wageningen UR
2002Wageningen UR: CIDC-Lelystad wordt opgericht
2003Wageningen UR: PHLO gaat op in Wageningen Business School
2004Wageningen UR: Hogeschool Van Hall Larenstein treedt toe tot Wageningen UR
2005Wageningen UR: IAC, North South Centre en de Eurpadesk gaan op in Wageningen International
2006Wageningen UR: RIVO vormt, samen met Alterra en Ecologische Risico’s van TNO, Wageningen IMARES
2008Wageningen UR: CIDC-lelystad en Infectieziekten van de Animal Sciences Group gaan samen in het Centraal Veterinair Instituut
2010Wageningen UR: NIOO vestigt zich op de Wageningen Campus
2010Wageningen UR: Nieuwbouw van RIKILT en vestiging van NVWA-laboratoria
2011Wageningen UR: Opening van AlgaeParc
2012Wageningen UR: Wageningen University heeft grootste aantal studenten in haar geschiedenis en blijft groeien
2012Wageningen UR: Zodiac komt naar de Campus
2012Wageningen UR: Start van ontvlechting van Van Hall Larenstein
2013Wageningen UR: Ingebruikname van Orion
2013Wageningen UR: Stoas vestigt zich op de Wageningen Campus
2013Wageningen UR: FrieslandCampina Innovation Centre vestigt zich op Wageningen Campus
2016 (6 september)Wageningen University en onderzoeksinstituten gaan verder als één merk: ‘Wageningen University & Research’.
julien hoef
Author: julien hoef

Bedankt voor je bestand.